Quotes

Nếu bạn không trả tiền cho sản phẩm. Thì bạn chính là sản phẩm

By
on
Tháng Chín 17, 2020

“Trên thực tế thì mọi ngành đều cần ra lợi nhuận (Profit). Nếu bạn trong môi trường của họ mà không cần phải trả tiền cho một sản phẩm nào đó (Facebook, Google). Thì bạn chính là sản phẩm mà họ sẽ cho ra lợi nhuận (Database)”

TAGS

LEAVE A COMMENT

Trần Nhật Anh (Bo)
Người Sài Gòn

Hi mọi người, mình là BO ! Mình làm về Growth Hacking / Digital Marketing. Mình muốn thông qua Blog này để nói được những gì xảy ra trong cuộc sống mình. Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân mình, không muốn đã kích 1 cá nhân hay tổ chức nào.

Find us on Facebook
Content Protection by DMCA.com